ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ - Κυριακὲς Ματθαίου

Κυριακὲς Ματθαίου


ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Κυριακὴ
Β΄ Ματθαίου

Κυριακὴ πρωὶ στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν Φυλή.
Ἔτος 1983.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 461 Γ, Δ01. Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Ὄρθρο
02. Ἀπὸ τὴν Θεία ΛειτουργίαΠίσω στην αρχική σελίδα