ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Πανήγυρεις


  


Πανήγυρις 1991
Ἑσπερινὸς

Ἀπὸ τὸ Κύριε ἐκέκραξα
ἔως τὸ Προκείμενον

Ψάλλουν οἱ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.
Συμμετέχει ὁ Πρωτοψάλτης Ἀξιοῦ κ. Νικόλαος Πολύχρος

Διάρκεια: 30´50´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 183 Α


Πανήγυρις 1991 Ἑσπερινὸς
  

  

Πίσω στην αρχική σελίδα