ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Πεντηκοστάριον


ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Δοξαστικὸ
τῶν Ἁγίων Πατέρων

Κυριακὴ τῶν ἁγ. Πατέρων
τῆς Α´ Οἰκουμεν. Συνόδου, 1988.

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι.

CD Ἀρχείου,ἀριθ.120 ΓΔοξαστικὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων
Α´ ΟΙΚ. ΣΥΝ.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία.
Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.

Διάρκεια: 23´18´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 518 Α


Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συν.
ΑΓΑΠΗ 2003

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Φυλῆς.

Πάσχα, Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

Διάρκεια: 41´21´´

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 1164 Α


Πάσχα, Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Λιτανεία στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης


Ἀγρυπνία
τῆς Ἀναστάσεως

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Φυλῆς.
τὸ 2004.

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 1160 Δ,Ε1. Μεσονυκτικὸ
2. Ὄρθρος
3. Θεία Λειτουργία
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ
2005
Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Φυλῆς.


CD Ἀρχείου: ἀριθ. 2158 Δ


Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ 2005

Πασχαλινὲς
Ἀκολουθίες

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς
τὸ Πάσχα τοῦ 1986 καὶ τοῦ 1994.


CD Ἀρχείου: ἀριθ. 1356 Α


1. Κανὼν Ἀναστάσεως 1986
2. Ἀγάπη 1994
3. Πασχαλινὴ Ἀπόλυσις

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ΑΓΑΠΗ τοῦ 1986.


Πίσω στην αρχική σελίδα