ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Τριώδιον


ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Σαρακοστιανὰ
Ἁγιοκυπριανίτικα

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 21 Α01. Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς (1998)
02. Μέγα Ἀπόδειπνον (2005)
03. Γ´ Κυριακὴ Νηστειῶν (1988)
04. Δ´ Κυριακὴ Νηστειῶν (1988)
05. Κυριακὴ Βαΐων πρωΐ (1987)
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
πρωῒ στὸ Μοναστήρι

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Ὄρθρο,
τὴν Θεία Λειτουργία
καὶ τὴν Λιτανεία τῶν Εἰκόνων.

Ἔτος 1991-CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1694 Δ,Ε,ΣΤ,Ζ01. Ὄρθρος
02. Θεία Λειτουργία
03. Λιτανεία
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Ἀκάθιστος, Λαζάρου,
Κασσιανῆς

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες
τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τοῦ Ἑσπερινοῦ
τοῦ Λαζάρου καὶ τοῦ Ὄρθρου
τῆς Μεγάλης Τετάρτης
Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι, 1983.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1587 Α´01. Ἀκάθιστος Ὕμνος
02. Ἑσπερινὸς ἁγ. Λαζάρου
03. Μεγάλη Τρίτη βράδυ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Γ´ Χαιρετισμοὶ
τῆς Θεοτόκου

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ
Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν.
Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ
Μοναστήρι, 1991.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1693 ΒΓ´ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου
Κυριακὴ Βαΐων πρωῒ
1987

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.


Διάρκεια: 20´14´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 519 Α1. Ἀναβαθμοὶ
2. Ἰδιόμελα Ν´
3. Κανὼν
4. Θ´ Ὠδὴ
5. Αἶνοι
6. Δόξα Αἴνων
7. Ἀπολυτίκιον
Γ´ Χαιρετισμοὶ

Ζωντανὴ ἠχογράφησι
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς,
τὸ 1982

Ἐκφωνεῖ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης
κ. Κυπριανὸς Α´


Διάρκεια: 62´57´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 512 ΓΓ´ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου
Κυριακὴ
Τελώνου καὶ Φαρισαίου

Κυριακὴ πρωῒ στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ στὴν Φυλή.

Ζωντανὴ ἠχογράφησι ἀπὸ τὰ Ἱερὰ Ἀναλόγια.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 453 Α καὶ 455 Α1. Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Ὄρθρο 51´16´´
2. Ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία 31´53´´
Κυριακὴ
τῆς Τυρινῆς

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Ὄρθρο, τὴν Θεία Λειτουργία
καὶ τὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινό.
Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίου Κυπριανοῦ τὸ 2000.


Συμμετέχει ὁ Πρωτοψάλτης Ἀξιοῦ
Νικόλαος Πολύχρος.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1082 Η,Θ1. Ὄρθρος
2. Θεία Λειτουργία
3. Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Τρεῖς Κυριακὲς
τοῦ Τριωδίου

Ἀπόκρεω, Σταυροπροσκυνήσεως
καὶ Βαΐων

Ζωντανὴ ἠχογράφηση στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς
τὸ 1986.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1357 Β1. Κυριακὴ Ἀπόκρεω πρωῒ
2. Κυριακὴ Σταυροπροσκυνήσεως πρωῒ
3. Κυριακὴ Βαΐων πρωῒ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 1997

Κυριακὴ πρωῒ στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς, 1997.
Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς καὶ Μνήμη
τῆς Εὑρέσεως τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου
Προδρόμου, ζωντανὴ ἠχογράφησι.

Διάρκεια: Ὄρθρος 78´58´´
Θ. Λειτουργία 39´49´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1390 Β καὶ 1389 Α1. Ὄρθρος
2. Θεία Λειτουργία.

<   1  2  3  >


Πίσω στην αρχική σελίδα