ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝΗ ΑΓΙΑ ΘΩΜΑΪς

Αγία Θωμαΐς

Ἡ ἐκ Λέσβου

Ἡ Προστάτις τοῦ συζυγικοῦ βίου καὶ συµφιλιώτρια τῶν συζύγων

Μνήµη: 3η Ἰανουαρίου

Κείµενο: ἀπὸ τὸ ὁµότιτλο βιβλίο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ
(Ἔκδ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ)
Μουσική: ἀπὸ τὸ CD «Πολίτικη Νοσταλγία»

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 465 Γ

1. «Πολλῷ τῶν ἀρρένων ἀρρενικωτέρα».
2. Ὁ «ἀκάνθινος στέφανος» τοῦ γάμου.
3. Κορύφωσις ἀγώνων.
4. Χάρισμα θαυματουργίας.
5. Κοίμησις καὶ ἀφθαρσία.
6. Συμφιλιώτρια συζύγων.
7. Θεραπεία Στεφάνου.
8. «Ἂν καὶ νεκρό, ἀνέβλυζε ζωή...».
9. Πλοῦτος ἀφυπνιστικὸς.


Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου

Αγία Ελένη

Ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου

Μνήμη: 1η Νοεμβρίου

Κείμενο: ἀπὸ τὸ ὁμότιτλο βιβλιαρίδιο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ
(Ἔκδοσις Ἱ. Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ)

Ψαλμωδίες: ἀπὸ τὰ CD’s “Ἑσπερινός” καὶ “Ὄρθρος”

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 588


1. Μαρτύριον τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Ἑλένης, τῆς ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου.
2. Ἕνα Ἐλπιδοφόρο Μήνυμα γιὰ τὴν Ἁγνότητα Σήμερα.Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ Οσία Ξένη

Ἡ Ρωσίδα, ἡ διὰ Χριστὸν Σαλὴ

Μνήμη: 24η Ἰανουαρίου

Ὁ Βίος καὶ τὰ θαύματα τῆς Ὁσίας ἀπὸ τὸ ὁμότιτλο βιβλίο
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ
(Ἔκδοσις Ἱ. Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ -1993)

Ψάλλει ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Ἁγιοκυπριανιτῶν.


Μέρος Πρῶτο, CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1193 Ε

1-10: Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
11-13: Θαύματα

01. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
02. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
03. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
04. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
05. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
06. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
07. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
08. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
09. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
10. Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας
11. Θαύματα
12. Θαύματα
13. Θαύματα
Μέρος Δεύτερο, CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1193 ΣΤ

1-7: Θαύματα τῆς Ὁσίας
8: Ἐπίλογος. Ἡ Ἁγία τῆς Ἀγάπης

1. Θαύματα τῆς Ὁσίας
2. Θαύματα τῆς Ὁσίας
3. Θαύματα τῆς Ὁσίας
4. Θαύματα τῆς Ὁσίας
5. Θαύματα τῆς Ὁσίας
6. Θαύματα τῆς Ὁσίας
7. Θαύματα τῆς Ὁσίας
8. Ἐπίλογος. Ἡ Ἁγία τῆς ἈγάπηςὉ Ἅγιος Ἰωάννης (Μαξίμοβιτς)
19 Ἰουνίου
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
(Μαξίμοβιτς)

1896 – 1966

Διάρκεια: 79´08´´

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 1366 ΙΓ1-7: Βίος καὶ πολιτεία
8-10: Θαύματα
11: Διδασκαλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου

01. Βίος καὶ πολιτεία
02. Βίος καὶ πολιτεία
03. Βίος καὶ πολιτεία
04. Βίος καὶ πολιτεία
05. Βίος καὶ πολιτεία
06. Βίος καὶ πολιτεία
07. Βίος καὶ πολιτεία
08. Θαύματα
09. Θαύματα
10. Θαύματα
11. Διδασκαλίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου

Πίσω στην αρχική σελίδα