Διάφορα

Πρώτη Εἰκοσιπενταετία τῆς Μονῆς
Πρώτη
Εἰκοσιπενταετία
τῆς Μονῆς


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1140 Α, Β, Γ
Loading the player...
Ἐκδήλωσις Χριστουγέννων
2008


Ἀθήνα, Πνευματικὸ Κέντρο
Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

DVD Ἀρχείου: ἀριθ. 213 Α
Loading the player...
Ἡ Ὁσία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία
Τετρακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησί Της


Ἐκδήλωσις, στὴν Ἀθήνα, 5/3/1989 ν.ἡ.
DVD Ἀρχείου ἀριθ. 426 Ζ´, Η´
Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες

Πίσω στην αρχική σελίδα