Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος
Ἑορτὲς
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
«Ἡ Μετάνοια
εἶναι τὸ Φῶς τῆς ψυχῆς»

Ὁμιλία βραδυνὴ
τοῦ Ἱερομονάχου Κλήμεντος

Ἀθήνα, 2007

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 767 Β
«Ἡ Μετάνοια εἶναι τὸ Φῶς τῆς ψυχῆς»


Loading the player...Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας
ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς

Δευτέρα βραδυνὴ ὁμιλία
τοῦ Ἱερομονάχου Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανίτου
μὲ θέμα: «Μηνύματα ζωῆς ἀπὸ τὴν Ἀρχιερατικὴ
Προσευχὴ τοῦ Κυρίου μας».
Β´ Κυριακὴ Ματθαίου βράδυ,
μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ.


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1228 ΣΤ

1.  Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2.  Ἄξιον ἐστὶν
3.  Δεύτερο μέρος ὁμιλίας

Loading the player...13 Νοεμβρίου
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Χρυσόστομος

Ἀθήνα, 13/26 -11 – 1995

Στὸ Πνευμ. Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Κυπριανοῦ,
ὁμιλεῖ ὁ Ἱερομόναχος Κλήμης Ἁγιοκυπριανίτης.


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1364 Δ

1.  Πρῶτο μέρος ὁμιλίας
2.  Ἀπόσπασμα Θείας Λειτουργίας Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου
3.  Δεύτερο μέρος ὁμιλίας

Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα