Εὐχαριστήρια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 2003
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 2003


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1192Α, Β1.  Βυζαντινὸς Χορὸς Ἁγιοκυπριανιτῶν.
2.  Ὁμιλία π. Κυπριανοῦ, Προσλαλιὰ λαϊκοῦ, Προσφορὰ δώρου.
3.  Χορωδία καὶ Ὀρχήστρα Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά.
4.  Ὀ τσοπανάκος (Ἀπαγγελία κ. Ὀνουφρίου Σώχου, Παρεμβολὲς
   τῶν μουσικῶν Νίκου Φιλιππίδη, Νίκου Σαραγούδα καὶ Μάνου Κουτσαγγελίδη).

5.  Ταινία Σουηδίας
6.  Καταληκτήρια.


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες τῆς Ἐκδηλώσεως


«Ὁ Ποιμὴν ὁ Καλὸς»

Εὐχαριστήρια 2004


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 216 Ε, ΣΤ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 20041.  Βυζαντινὸς Χορὸς
2.  Ὁμιλίες, Ἠχητικὰ ντοκουμέντα
3.  Προσφορὰ δώρων
4.  Χορωδία «Ἑλληνορθοδοξη Κληρονομιὰ»
5.  Ποίημα
6.  Δῶρο - Ἔκδοσις
7.  Ταινία
8.  Ἐπιλεγόμενα – Γλυκίσματα – Κατακλεὶς


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες τῆς Ἐκδηλώσεως


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 1997
Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ
ὑπακοὴ στοὺς
Ἀρχιερεῖς


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 1997


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 399Γ, Δ1.  Βυζαντινὴ Χορωδία.
2.  Ὁμιλία.
3.  Προσφορὰ δώρου.
4.  Χορωδία «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά».
5.  Ταινία «Ἱεραποστολικὲς σελίδες 1997».
6.  Καταληκτήρια - Βραβεύσεις.


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες τῆς Ἐκδηλώσεως


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 2001
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 2001


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 210Α, 210Β1.  Βυζαντινὸς Χορὸς.
2.  Ὁμιλίες.
3.  Προσφορὰ Δώρου.
4.  Χορωδία «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιά».
5.  Εὐχαριστίες, Γλυκίσματα, Ἐπίλογος.


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες τῆς Ἐκδηλώσεως


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 1998
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
1998


Ἐκδήλωσις ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
καὶ Πατρὸς ἡμῶν κ. Κυπριανοῦ ()

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 409 Γ, Δ1.  Βυζαντινὴ Χορωδία..
2.  Ὁμιλία.
3.  Προσφορὰ Δώρου.
4.  Νέα Ἔκδοσις.
5.  Χορωδία, Ὀρχήστρα, Ποίημα.
6.  Προβολὴ ταινίας..
7.  Εὐλόγησις γλυκυσμάτων, Καταληκτήρια.


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες τῆς Ἐκδηλώσεως


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 2009

«Ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω»
Εὐχαριστήρια 2009


Ἐκδήλωσις, ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Κυπριανοῦ, στὴν Ἀθήνα,
γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
καὶ Α´ Καθηγουμένου κ. Κυπριανοῦ Α´ () (18/10/2009 ν.ἡ.)


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 460 Θ1.  Βυζαντινὸς Χορὸς
2.  Ὁμιλία.
3.  Προσφορὰ Δώρου.
4.  Χορωδία - Ὀρχήστρα.
5.  Προβολὴ
6.  Ἐπιλεγόμενα


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωσι


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 1999

Εὐχαριστήρια 1999
«Ἡ ἐν Χριστῷ εὐγνωμοσύνη.
Θεμελιῶδες γνώρισμα τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος»


Ἐκδήλωσις, ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα
τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Κυπριανοῦ, στὴν Ἀθήνα,
γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
καὶ Α´ Καθηγουμένου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 983 ΣΤ1.  Βυζαντινὴ Χορωδία
2.  Ὁμιλία.
3.  Προσφορὰ Δώρου.
4.  Χορωδία - Ὀρχήστρα: «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ»
5.  Προβολὴ Ταινίας
6.  Ἐπιλεγόμενα


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἐκδήλωσι


Εὐχαριστήρια 2007

«Ἡ ἐν Χριστῷ παρθενία,
ὡς τρόπος ζωῆς στὸν
σύγχρονο κόσμο»


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1133 Ζ

Ἐκδήλωσις, γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´.
Ἀθήνα, Ξενοδοχεῖο NOVOTEL.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 20071.  Βυζαντινὸς Χορὸς
2.  Ὁμιλία Ἀρχιερέως
3.  Λογύδριο λαϊκοῦ
4.  Προσφορὰ δώρου
5.  Χορωδία-Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθοδοξη Κληρονομιὰ»
6.  Ὅραμα Ὁσίου Σεραφεὶμ
7.  Ἐπιλεγόμενα


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες τῆς Ἐκδηλώσεως


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 2005

Εὐχαριστήρια 2005

«Ἡ γνήσια εὐγένεια. Μοναχισμὸς
καὶ Κοινωνικότης»

Ἐκδήλωσις, γιὰ τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτὴ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´.
Ἀθήνα, Ξενοδοχεῖο NOVOTEL.


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 1199 Δ1.  Βυζαντινὸς Χορὸς
2.  Ὁμιλία Ἱερομονάχου
3.  Λογύδριο λαϊκοῦ
4.  Προσφορὰ Δώρων
5.  Χορωδία-Ὀρχήστρα «Ἑλληνορθοδοξη Κληρονομιὰ»
6.  Μοναστηριακὸ Χρονικὸ (Ὀνούφριος Σώχος)
7.  Ταινία: Πνευματικὴ Ἀντιπελάργωσις
8.  Ὁ Εὐγνώμων πελαργὸς (Διήγησις: Νικ. Πολύχρος)
9.  Ἐπιλεγόμενα


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες τῆς Ἐκδηλώσεως

Πίσω στην αρχική σελίδα