Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ () Α΄
Πεντηκοστάριον
Πρέπει νὰ προετοιμαζώμεθα
γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία

Κυριακὴ Μυροφόρων 1993

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 134 Γ


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)Πρέπει νὰ προετοιμαζώμεθα γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία


Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα