Ὁμιλίες Μητροπολίτου Κυπριανοῦ () Α΄
Τριώδιον

Ὁ Ἄσωτος καὶ οἱ ἄσωτοι

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου 1994

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 292 Ε

Διάρκεια: 65´21´´

Ὁ Ἄσωτος καὶ οἱ ἄσωτοι

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Loading the player...
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν
«Ἡ μεγάλη δωρεὰ
τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας»

Βραδυνὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´, στὴν Ἀθήνα,
10/3/1996 ν.ἡ.

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 464 Γ


«Ἡ μεγάλη δωρεὰ τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας»
Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα