Ἱεραποστολὴ

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1998

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 1998DVD Ἀρχείου ἀριθ. 159
1. Εἰσαγωγή.
2. Γεωργία.
3. Σαρδινία.
4. Σουηδία.
5. Ρουμανία.
6. Βουλγαρία.
7. Οὐγκάντα.


Loading the player...

ΚΟΝΓΚΟ 2000

DVD Ἀρχείου ἀριθ. 282

ΚΟΝΓΚΟ 2000


ΚΟΝΓΚΟ 2000


Loading the player...


Σουηδία 1998

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 999 Ε

Ἡ λῆψις καὶ τὸ μοντὰζ ἔγιναν ἀπὸ Σουηδοὺς Ἐνορίτες

Σουηδία 1998


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ ἄλλες φωτογραφίες
Ὁδοιπορικὸ
Ἐλπίδος
καὶ
Ἱεραποστολῆς
1999


DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 3Α
Ὀδοιπορικὸ Ἐλπίδος καὶ Ἱεραποστολῆς 199901.  Ἅγια Θεοφάνια.
02.  Κένυα.
03.  Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.
04.  Ρουμανία.
05.  Βουλγαρία.
06.  Γεωργία.
07.  Καλλιφόρνια.
08.  Ἰταλία.
09.  Πανήγυρις Ἱ.Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ.
10.  Εὐχαριστήρια.


Loading the player...Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε φωτογραφίες από

Ἅγια Θεοφάνια
Κένυα
Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας
Ρουμανία
Βουλγαρία
Γεωργία
Καλλιφόρνια
Ἰταλία
Πανήγυρις Ἱ.Μ. Ἁγ. Κυπριανοῦ
Εὐχαριστήρια

Πίσω στην αρχική σελίδα