Ὁμόδοξες Χῶρες
ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΟΥ

ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΟΥ


Εἴκοσι ἔτη
ἑλληνορουμανικῆς φιλίας
1979 - 1999

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 281
ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΟΥ


Loading the player...


Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε τὶς φωτογραφίες «Ἑλληνορουμανικὴ Φιλία 1979-1999»Πίσω στην αρχική σελίδα