ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ Β΄
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς B΄

Ζ´ Πνευματικὴ Σύναξις

(2006 – 2007)

Μὲ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη
κ. Κυπριανὸ Β´(τότε Ἀρχιμανδρίτη)

Ἀθήνα, Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 2007

DVD Ἀρχείου, Ἀριθ. 151Ε

1. Μέρος α´
2. Μουσικὸ διάλειμμα
3. Μέρος β´


Loading the player...
Πίσω στην αρχική σελίδα