Τελετὲς
Λιτάνευσις Ἱερῶν Εἰκόνων)

Λιτάνευσις
Ἱερῶν Εἰκόνων

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2009
στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 2Α


Λιτάνευσις Ἱερῶν Εἰκόνων


Loading the player...
Κυριακὴ
μετὰ τὰ Φῶτα 1995

DVD Ἀρχείου, ἀριθ. 93 Ζ´


Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸ Μοναστήρι.
Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Ὄρθρο, τὴν Θ. Λειτουργία
καὶ τὶς Ὁμιλίες.


Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα 1995Loading the player...Πίσω στην αρχική σελίδα