ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1988

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 89
1. Εἰς πολλὰ ἔτη. Ἀπολυτίκιον.
2. Χριστὸς γεννᾶται. Βυζαντινὰ Κάλαντα.
3. Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου. Ἦχος πλ. β´.
4. Κανόνες Χριστουγέννων. Ἦχος α´.
5. Σήμερον ἡ ἀόρατος φύσις. Ἦχος πλ. β´.
6. Ἐν Βηθλεὲμ συνέδραμον ποιμένες. Ἦχος πλ. δ´.
7. Κάλαντα, παραλλαγὴ ἀπὸ τὸν Πόντο. Ἦχος πλ. α´.
8. Δύναμις - Ὅσοι εἰς Χριστόν, Δοσιθέου Μοναχοῦ. Ἦχος πλ. α´.
9. Εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου Πατρὸς ἡμῶν.
10. Τὸν Δεσπότην.
11. Βυζαντινὰ Κάλαντα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1982
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
1982

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1940Β´, Γ´

Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωσις
στὸ Πνευματικὸ Κέντρο στὴν Ἀθήνα (Κολωνός).


1. Χορωδία.
2. Ὁμιλία κ. Μπατιστάτου.
3. Χορωδία.
4. Ἐπίλογος Μητροπολίτου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 1989
Χριστουγεννιάτικη
Ἐκδήλωσις
1989

Ἀθήνα, Πνευματικὸ Κέντρο Ἱερᾶς Μονῆς
Ἁγ. Κυπριανοῦ, Πατρῶν 12 - Κολωνός.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1358 Β1. Βυζαντινὸς Χορός.
2. Διήγημα Παπαδιαμάντη.
3. Κάλαντα.
4. Ἐπίλογος Μητροπολίτου.Πίσω στην αρχική σελίδα