Κυριακὴ τῆς ὈρθοδοξίαςἩ Πόλις ἔπεσε

Ἐκδήλωσις γιὰ τὴν Ἅλωσι
τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἀθήνα, Ἰούνιος 1987.

CD Ἀρχείου ἀριθ. 1700 Β,Γ.

1. Χορωδία, Ποίημα.
2. Ὁμιλία
3. Χορωδία
4. Ἐπίλογος
Πίσω στην αρχική σελίδα