ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ - Στοὺς Ἐξορκισμούς

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
«Τὰ μάγια λύνονται
μόνον ἀπὸ τὸν Χριστό,
ὄχι ἀπὸ τὸν διάβολο»


Τετάρτη ἀπόγευμα, στὴν Παράκλησι
μὲ τοὺς Ἐξορκισμούς.

9/7/1997 ν.ἡ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 124β

«Τὰ μάγια λύνονται μόνον ἀπὸ τὸν Χριστό, ὄχι ἀπὸ τὸν διάβολο»


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Προετοιμασία
γιὰ τοὺς Ἐξορκισμοὺς


Ὁμιλία, Τετάρτη ἀπόγευμα,
στὸ Μοναστήρι.

ἄ.χ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 440Β


Προετοιμασία γιὰ τοὺς Ἐξορκισμοὺς


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†) 31/7/1991
«Ἐξορκισμοὶ
καὶ Προετοιμασία»

Ἀπογευματινὴ Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´, Τετάρτη 31/7/1991
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, Φυλή.

Διάρκεια: 23´06´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 120 Α


«Ἐξορκισμοὶ καὶ Προετοιμασία»


Ἡ μάστιγα τῆς μαγείας:
ἀσθένεια καὶ θεραπεία

Τετάρτη ἀπόγευμα στὸ Μοναστήρι

Σεπτέμβριος 1995

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 394 Α


Ἡ μάστιγα τῆς μαγείας: ἀσθένεια καὶ θεραπεία


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Τετάρτη ἀπόγευμα


3 Μαρτίου 1993

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 27Α

Διάρκεια: 19´25´´

Τετάρτη ἀπόγευμα - 3 Μαρτίου 1993


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Ὁμιλία
στοὺς Ἐξορκισμοὺς


1998

Τετάρτη ἀπόγευμα
στὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων
Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 72Α

Ὁμιλία στοὺς Ἐξορκισμοὺς 1998Πίσω στην αρχική σελίδα