Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὴ Β´ Ματθαίου

Πρωϊνὴ Ὁμιλία τὸ 2008

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 327 Α


Κυριακὴ Β´ Ματθαίου


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων
τῶν Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων

Πρωϊνή Ὁμιλία τὸ 2008

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 326 Α


Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων τῶν Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὴ Ε´ Ματθαίου

Πρωϊνή Ὁμιλία τὸ 2008

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 328 Α


Κυριακὴ Ε´ Ματθαίου


Κυριακὴ IΔ´ Ματθαίου

Πρωϊνὴ Ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου
Κλήμεντος Ἁγιοκυπριανίτου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ
Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς, τὸ 2007.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1185 Α

Διάρκεια: 15´47´´


Κυριακὴ IΔ´ ΜατθαίουΠίσω στην αρχική σελίδα