Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος


Κυριακὴ Βαΐων βράδυ
(2010)

Ὁμιλία σύντομη τοῦ Θεοφιλεστάτου
Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος,
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς

Διάρκεια: 11´08´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1103 Α


Κυριακὴ Βαΐων βράδυΠίσω στην αρχική σελίδα