Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ

Πρωϊνή Ὁμιλία τὸ 2008

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 330 Α


Κυριακὴ τοῦ ΤυφλοῦΠίσω στην αρχική σελίδα