Ὁμιλίες Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Γ´ Χαιρετισμοὶ
2008

CD Ἀρχείου,

ἀριθ. 332 Α


Γ´ Χαιρετισμοὶ 2008


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Ἐπισκόπου
Γαρδικίου Κλήμεντος
τὸ 2008.

CD Ἀρχείου,
ἀριθ. 333 Α


Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Ἐπισκόπου
Γαρδικίου Κλήμεντος
τὸ 2008.

CD Ἀρχείου,
ἀριθ. 331 Α


Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν


Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμεντος
Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου

2008

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 338 Α

Διάρκεια: 12´35´´


Κυριακὴ Τελώνου καὶ ΦαρισαίουΠίσω στην αρχική σελίδα