Χρήσιμες πληροφορίες γιὰ τὸ Μοναστήρι τῆς Φυλῆς

Τὸ Μοναστήρι τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης εὑρίσκεται στὰ ὅρια τοῦ ἱστορικοῦ Δήμου Φυλῆς (Χασιᾶς) Ἀττικῆς, στοὺς νοτιοδυτικοὺς πρόποδες τῆς Πάρνηθος καὶ ἀπέχει ἀπὸ τὴν Ἀθήνα περίπου 20 χλμ.1. Πῶς θὰ τὸ ἐπισκεφθῆτε

α. Συγκοινωνία γιὰ τὴν Φυλή:

  Ἀπὸ Ἀθήνα, τὰ λεωφορεῖα Β12 γιὰ Ἄνω Λιόσια (Ἀφετηρία: ὁδὸς Μάρνη καὶ Γʹ Σεπτεμβρίου)
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, τὸ τοπικὸ τῆς Φυλῆς 723.


β. Μὲ ἰδιωτικὸ αὐτοκίνητο:

Ἀπὸ Ἀθήνα: Διὰ μέσου Ἁγίων Ἀναργύρων, Καματεροῦ καὶ Ἄνω Λιοσίων.
Ἀπὸ τὴν Ἀττικὴ Ὁδό: «Ἔξοδος 6» γιὰ Φυλή.
Ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο: Διὰ μέσου Ἐλευσῖνος καὶ Ἀττικῆς Ὁδοῦ, «Ἔξοδος 6».
Ἀπὸ τὴν Βόρεια Ἑλλάδα: Διὰ μέσου τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ, εἴσοδος στὴν Ἀττικὴ Ὁδό, ρεῦμα πρὸς Ἐλευσῖνα, «Ἔξοδος 6».


2. Ἡ Πύλη τῆς Μονῆς

α. Ἡ Πύλη τῆς Μονῆς εἶναι ἀνοικτὴ καθημερινῶς γιὰ τοὺς προσκυνητὰς ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ
ὥς τὴν Δύσι τοῦ ἡλίου.
β. Ἡ Πύλη παραμένει κλειστὴ τὶς μεσημβρινὲς ὧρες: 13.00ʹ-15.00ʹ.


3. Πανήγυρις

α. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ πανηγυρίζει τὴν 2α Ὀκτωβρίου, μὲ τὸ Πάτριο Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο.
β. Ἡ Πανήγυρις συμπίπτει τὴν 15η Ὀκτωβρίου, μὲ τὸ νέο-πολιτικὸ ἡμερολόγιο.


4. Θεία Λειτουργία

α. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ Θεία Λειτουργία τελεῖται γιὰ τοὺς Μοναχοὺς καθημερινῶς καθ᾿ ὅλον τὸ ἔτος.
β. Γιὰ τοὺς προσκυνητάς, τελεῖται στὸν μεγάλο ἱερὸ προσκυνηματικὸ Ναὸ κάθε Τετάρτη, Σάββατο καὶ Κυριακή, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς μεγάλες Ἑορτές.
Καθημερινές: 06.00ʹ ἕως 07.30ʹ.
Κυριακές: 06.30ʹ ἕως 10.30ʹ. (Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία).
Ἀγρυπνίες: τὸ πρόγραμμα ἀνακοινώνεται κάθε Κυριακὴ πρωΐ.


5. Ἐξορκισμοὶ

α. Κάθε Τετάρτη ἀπόγευμα (τὸν Χειμῶνα: 16.30ʹ, τὸ Καλοκαίρι: 17.00ʹ), ψάλλεται ἡ Παράκλησις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης.
β. Ἐπίσης, διαβάζονται οἱ Εὐχὲς τῶν Ἐξορκισμῶν, γιὰ ὅσους πάσχουν ἀπὸ ἐπήρεια ἀκαθάρτων πνευμάτων ἢ ἀντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα μαγείας.


6. Ἐξομολόγησις

Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τελεῖται τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως κάθε Τετάρτη πρωῒ (08.00ʹ-11.00ʹ) καὶ Σάββατο ἀπόγευμα (16.00ʹ-18.00ʹ).


7. Ταχυδρομικὴ Διεύθυνσις

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ
  Α.Γ. 112
  133 51 ΦΥΛΗ


8. Ἐπικοινωνία

α. Τηλεαντίγραφα: 210 24 11 080
β. Ἠλεκτρονικὸ Ταχυδρομεῖον (e-mail): gro.sonairpyksoiga@mi


9. «Συγγενὴς» Ἱστοσελίδα

Ἡ Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς: www.hsir.org


10. Ἐμβάσματα

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνισχύσουν τὸ ἱεραποστολικό, φιλανθρωπικὸ καὶ τὸ πνευματικὸ ἐν γένει ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, δύνανται νὰ στείλουν ἐμβάσματα:

α. Οἱ τοῦ ἐσωτερικοῦ

μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγή:

  Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ
  Α.Γ. 112
  133 51 ΦΥΛΗ

μὲ κατάθεσι στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό μας

  ΕΘΝΙΚΗ: 074 29600013

α. β. Οἱ τοῦ ἐξωτερικοῦ

μὲ τραπεζικὴ ἐπιταγή, ἡ ὁποία ἀποστέλλεται μὲ συστημένη ἐπιστολή:

  Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ
  Α.Γ. 112
  GR - 133 51 ΦΥΛΗ
  GREECE

μὲ κατάθεσι στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό μας:

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  IBAN: GR 7701100740000007429600013
  ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA

11. Διάθεσις βιβλίων καὶ ἐργοχείρωνΔιάθεσις
βιβλίων καὶ ἐργοχείρων

Μέσα στὸν προσκυνηματικὸ χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εὑρίσκεται
τὸ κατάστημα ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν τοῦ κ. Γεωργίου Χοροζίδη.
      Ἐκεῖ θὰ βρῆτε:
      – Κανδήλια
      – Θυμιατὰ
      – Ἱερὲς εἰκόνες, ἁγιογραφημένες ἢ ἐκτυπωμένες ἐπὶ ξύλου καὶ
      πλαστικοποιημένες.
      – Εἴδη διατροφῆς, κυρίως νηστήσιμα.
      – Βιβλία πνευματικὰ γιὰ μεγάλους, ἀλλὰ καὶ παιδικά,
      Βίους ἁγίων, Προσευχητάρια, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἄλλα.
      – Κομποσχοίνια
      – Σταυροὺς
      – DVD καὶ CD μὲ Ψαλμωδίες, Βίους Ἁγίων, Ἱερὲς Ἀκολουθίες,
      Τραγούδια χριστιανικὰ καὶ παραδοσιακὰ καὶ ὀργανικὰ μέλη.
      – Θυμίαμα λευκὸ
       Ἀρώματα:
     Ἄνθη λεμονιᾶς, Βυζαντινό, Γαρδένια, Γιασεμί,
      Ἱερουσαλήμ, Κανέλλα, Κεχριμπάρι, Κυπαρίσσι,
      Τριαντάφυλο.
        Συσκευασίες:
    25     γραμμάρια      € 1
    40     γραμμάρια      € 2
     100     γραμμάρια     € 3,20
     500     γραμμάρια     € 12
   1000     γραμμάρια     € 24
      – Θυμίαμα μαῦρο
        Συσκευασίες:
    25     γραμμάρια      € 1
    500     γραμμάρια      € 24
      – Ἡμερολόγια
          Ἐκκλησιαστικὸ Ἡμερολόγιο 2017 (Τοίχου)           € 5
          Ἡμεροδείκτης 2017 (Σχῆμα τσέπης)               €  1
      – Βιβλία
          Ἡ Παράκλησις καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ,             € 1
          Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς           €  9
          Oἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου,                €  0,80
      – Μουσικὰ βιβλία
          Δοξαστάριον,           Δοσιθέου Μοναχοῦ   € 24
          Λειτουργικά,             Δοσιθέου Μοναχοῦ  €   7
          Μουσικὸν Τριώδιον         ἄδ.             € 25
                                  δεμ.            € 30
          Ὀκτάηχον Ἑβδομαδάριον,    Δοσιθέου Μοναχοῦ   € 15
          Παραλειπόμενα τοῦ Τριωδίου,   Δοσιθέου Μοναχοῦ   €   7
          Ἐκλογὴ Πολυελέων,        Δοσιθέου Μοναχοῦ   €   7
Γιὰ παραγγελίες:
Γεώργιος Χοροζίδης
Α.Γ. 112, ΦΥΛΗ 13351

τηλέφ. 210 2411380, FAX 210 2411080

Ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο:
gro.sonairpyksoiga@mi


Πίσω στην αρχική σελίδα