ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α΄ - Εορτές

Κυριακὴ
πρὸ τῶν Φώτων
«Νὰ ἔχουμε ἐπίγνωσι τῆς θέσεώς μας»
Διάρκεια: 61´04´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 147


«Νὰ ἔχουμε ἐπίγνωσι τῆς θέσεώς μας»


Ἁμαρτία καὶ Μετάνοια


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 142


01. Ἁμαρτία καὶ Μετάνοια, Α΄ Μέρος.
02. Ἁμαρτία καὶ Μετάνοια, Β΄ Μέρος.
03. Ἁμαρτία καὶ Μετάνοια, Γ΄ Μέρος.


Ἡ Μετάνοια
ἔχει διαβαθμίσεις


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 141


Ἡ Μετάνοια ἔχει διαβαθμίσεις


«Ὁ δοκῶν ἑστάναι
βλεπέτω μὴ πέσῃ»

Κυριακὴ Ἀπόκρεω 1988

Ὁμιλία στὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου
τοῦ Νέου
(28 Ἰανουαρίου)

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 145A

Διάρκεια: 57´19´´


«Ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ»


Ὁμιλία
στὴν Θεία Λειτουργία
τῆς Πανηγύρεως

2 - 10 - 1984

Σύντομη Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ καὶ ἀποσπάσματα
ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία

Συνολικὴ Διάρκεια: 29´57´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 69 Α


1. Ὁμιλία
2. Ψαλμωδίες


Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε φωτογραφίες τῆς Πανηγύρεως


Πίσω στην αρχική σελίδα

Στὸν Ἑσπερινὸ
τῆς Πανηγύρεως

1 - 10 - 1985

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου,
πρώτου Καθηγουμένου καὶ Κτήτορος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς κ. Κυπριανοῦ Α´

Διάρκεια: 21´18´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 65 Β


Στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Πανηγύρεως


Ἡ Ἁγία
Θωμαῒς

3 Ἰανουαρίου

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

28/01/1996 ν.ἡ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 80 Γ


Ἡ Ἁγία Θωμαῒς


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
1995

Ὁμιλία πρωϊνὴ
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Διάρκεια: 22´19´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 92Α


Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα 1995


23 Ἀπριλίου 1996 πρωῒ
Ἁγίου Γεωργίου

Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
σὲ ἑορτάζουσα Γυναικεία Ἱερὰ Μονή.

Διάρκεια: 13´17´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 97Α

Ἁγίος Γεώργιος

Ἁγίου Γεωργίου


28 Ἰουλίου 1982 πρωῒ
Ἁγίας Εἰρήνης
Χρυσοβαλάντου

Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
στὸ Σιδηρόκαστρο.

Διάρκεια: 26´22´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 113Α

Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου

1. Ὁμιλία
2. Ρεπορτὰζ 1982

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
βράδυ 2001

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ (), Ἀθήνα

Διάρκεια (Ὁμιλία καὶ Χορωδία): 79´34´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 81Δ


1. Ὁμιλία
2. Χορωδία


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως

Ὁμιλία πρωϊνὴ
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

22/9/1996 ν.ἡ.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 143Α


Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ
μετὰ τὰ Φῶτα

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
1993

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 83Γ


Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
15 Ἰανουαρίου
Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου
τοῦ Καλυβίτου

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, 1990

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 155Α

Διάρκεια: 73´ 53´´


Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου


19 Ἰανουαρίου
Ἁγ. Μάρκου
τοῦ Εὐγενικοῦ

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, 1/2/1998

Διάρκεια: 66´57´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 153 Α


Ἁγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
15 Ἰανουαρίου
Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου
(1986)

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, 1986

Διάρκεια: 61΄26΄΄

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 156Α


Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου


19 Φεβρουαρίου
Ὁσίας Φιλοθέης
τῆς Ἀθηναίας

Βραδυνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, Β’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν 1988

Διάρκεια: 54´29´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 157 Α

Ὁσία Φιλοθέη

Ὁσίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας


17 Ἰουνίου
Ἁγίου Ἰσαύρου

Ὁμιλία πρωϊνὴ
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Κέρκυρα, 1998

Διάρκεια: 14´13´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 154 Α

Ἁγίος Ἰσαύρος

Ἁγίου Ἰσαύρου


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
1983

Ὁμιλία πρωϊνὴ
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α´()

Διάρκεια: 17´21´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 412Α


Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα 1983


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Α΄ (†)
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
1983

Ὁμιλία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()

Ἀθήνα, Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, βράδυ

Διάρκεια: 60´20´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 413Α


Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα 1983

Πίσω στην αρχική σελίδα