ΟΜΙΛΙΕΣ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Β΄ - Κυριακὲς Λουκᾶ

Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ
(Ζακχαίου)

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Β´

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, 2008

Διάρκεια: 25´32´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 264 Β

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς B΄

Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ


Κυριακὴ H´ Λουκᾶ

Πρωϊνὴ Ὁμιλία
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Β´

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, 2007

Διάρκεια: 25´

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 264 Α

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς B΄

Κυριακὴ H´ ΛουκᾶΠίσω στην αρχική σελίδα