ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Μεγάλη Ἑβδομὰς


Μεγάλη Παρασκευὴ
βράδυ

Ζωντανὴ ἠχογράφησι
στὸ Μοναστήρι τὸ 1992

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 2179 Ζ, Η.1. Ἀπολυτίκια              3´20´´
2. Ἐγκώμια             29´20´´
3. Εὐλογητάρια             8´48´´
4. Καθίσματα              3´35´´
5. Κανὼν «Κύματι θαλάσσης»      28´23´´
6. Αἶνοι, Δόξα, Καὶ νῦν          8´51´´
7. Δοξολογία               5´31´´
8. Εὐαγγέλιο (Μητρ. Κυπριανὸς Α´)    3´13´´
Κυριακὴ Βαΐων βράδυ
1987

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.


Διάρκεια: 33´42´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 519 Β1. Ἀλληλούια
2. Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος
3. Εἰς πολλὰ ἔτη
4. Τῶν Παθῶν
5. Κανὼν
6. Θ´ Ὠδὴ
7. Τὸν Νυμφώνα Σου
8. Αἶνοι
9. Δόξα Αἴνων
10. Ἀπόστιχα
Μεγάλη Δευτέρα βράδυ
1997

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.


Διάρκεια: 52´55´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 804 ΒΜεγάλη Δευτέρα βράδυ 1997
Mεγάλη Τρίτη βράδυ
1997

Ζωντανὴ ἠχογράφησι στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 805 Γ, Δ1. Ἐπακοῦσαι σου, Ἀλληλούια, Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος
2. Καθίσματα
3. Κανὼν
4. Ἐξαποστειλάριον, Αἶνοι
5. Δόξα Αἴνων, Καὶ νῦν
6. Ἀπόστιχα
7. Δοξαστικὸ Κασσιανῆς
Μεγάλη Δευτέρα πρωῒ
2006

Ζωντανὴ ἠχογράφησι
στὴν Ἱερὰ Μονῆ
Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 809 ΑΜεγάλη Δευτέρα πρωῒ
Κυριακὴ Βαΐων βράδυ κλπ.
1985

Ζωντανὴ ἠχογράφησι
στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 509 Α1. Κυριακὴ Βαΐων βράδυ
2. Μεγάλη Δευτέρα βράδυ
3. Μεγάλη Παρασκευὴ πρω ῒ
4. Μεγάλη Παρασκευὴ βράδυ
Κυριακὴ Βαΐων
βράδυ κ.ἑ.
1992 καὶ 1997

Ζωντανὴ ἠχογράφησι
στὸ Μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 803 Α1. Κυριακὴ Βαΐων βράδυ 1997
2. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ 1997
3. Μεγάλη Παρασκευὴ πρωὶ 1992Πίσω στην αρχική σελίδα