Διονύσιος Μπατιστᾶτος

Διονυσίου Μπατιστάτου


mpatistatos
Περὶ πνευματικῆς
πυρκαγιᾶς

Καλοκαίρι 1984
στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς.
Ὁμιλεῖ ὁ ἀείμνηστος Θεολόγος
κ. Διονύσιος Μπατιστάτος (+).

Διάρκεια: 21´21´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1388 ΑΠερὶ πνευματικῆς πυρκαγιᾶς

<   1  2  3  >


Πίσω στην αρχική σελίδα