Διονύσιος Μπατιστᾶτος

Διονυσίου Μπατιστάτου
Ἀνάγκη πνεύματος μαρτυρίου

Ὁμιλία τοῦ κ. Διονυσίου Μπατιστάτου ()
στὴν Θεία Λειτουργία τῆς Πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς
(2-10-1984 ἐκ. ἡμ.)

Προεξῆρχε στὴν Πανήγυρι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καὶ Καθηγούμενος
κ. Κυπριανὸς Α΄, ἐνῶ στὰ Ἱερὰ Ἀναλόγια μαζὶ μὲ τοὺς Πατέρες
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἔψαλε ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης κ. Φώτιος Κετσετζῆς.

1. Ἁποσπάσματα ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία
2. Ἡ Ὁμιλία τοῦ κ. Μπατιστάτου

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 68 Γ
Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε φωτογραφίες τῆς ΠανηγύρεωςὉ φόβος τοῦ διαβόλου

Ὁμιλία τοῦ κ. Διονυσίου Μπατιστάτου ()
στὴν Ὕψωσι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ, 14 Σεπτεμβρίου 1984

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 335 Α


Ὁ φόβος τοῦ διαβόλου


Ὁ διάβολος
καὶ τὸ ἔργο του

Ὁμιλία τοῦ κ. Διονυσίου Μπατιστάτου ()
στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Πανηγύρεως
τῆς Μονῆς 1-10-1984

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 68 Β


1. Ἡ ὁμιλία
2. Εὐχαριστίες Μητροπολίτου


2 Φεβρουαρίου
«Ἡ Θεοτόκος ὡς Πρότυπο
Χριστιανῆς μητέρας»

Ὁμιλία τοῦ θεολόγου κ. Διονυσίου Μπατιστάτου ()
στὴν Ἀγρυπνία ποὺ ἔγινε στὴν Ἱ. Μ. Ἁγίου Κυπριανοῦ
Φυλῆς, Ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς, 2/2/1985.

Διάρκεια: 15´44´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 487 Α


«Ἡ Θεοτόκος ὡς Πρότυπο Χριστιανῆς μητέρας»Πίσω στην αρχική σελίδα