Διονύσιος Μπατιστᾶτος

Διονυσίου Μπατιστάτου
Κυριακὴ Ἀπόκρεω
«Φοβερὰ ἡ Ἡμέρα
τῆς Κρίσεως»

Κυριακὴ πρωὶ στὴν ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς.
Ὁμιλεῖ ὁ θεολόγος κ. Διονύσιος Μπατιστάτος ().
4/2/1985.

Διάρκεια: 24´39´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 488 ΑΚυριακὴ Ἀπόκρεω, «Φοβερὰ ἡ Ἡμέρα τῆς Κρίσεως»

Πίσω στην αρχική σελίδα