ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ


Πνευματικὴ Σύναξις Θ´
Πνευματικὴ
Σύναξις
Θ´

2006 - 2007

Μὲ τὸν Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Κυπριανὸ Β´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 7 ΣΤ, ΖΣεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς B΄

Ζ´ Πνευματικὴ Σύναξις

(2006 – 2007)

Μὲ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη
κ. Κυπριανὸ Β´(τότε Ἀρχιμανδρίτη)

Ἀθήνα, Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ 2007

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 151 ΣΤ, 151 Ζ


Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὴν Σύναξι σὲ DVD


1. Μέρος α´
2. Ἄξιον ἐστὶν
3. Μέρος β´


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς B΄

Πνευματικὴ Σύναξις
Δ´1 /(2009)

Παρουσιάζει καὶ συντονίζει
ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς Β´.

Ἀθήνα, Τετάρτη Κυριακὴ Λουκᾶ

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 523 Γ, Δ.1. Πρῶτο μέρος
2. Δεύτερο μέρος
3. Ψαλμωδία
4. Τρίτο μέρος


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς B΄

Πνευματικὴ Σύναξις

Δ´ Κυριακὴ Νηστειῶν
2010

Ἀθήνα. Παρουσιάζει καὶ συντονίζει
ὁ Θεοφιλ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 1129 Γ, Δ, Ε1. α´ μέρος
2. Ψαλμωδία α´
3. β´ μέρος
4. Ψαλμωδία β´
5. γ´ μέρος


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς B΄

Πνευματικὴ Σύναξις

Β´ Κυριακὴ Νηστειῶν
2010

Ἀθήνα. Συντονίζει
ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 1134 Δ, Ε, ΣΤ1. α´ μέρος
2. Ἄξιον Ἐστὶν
3. β´ μέρος
4. Ἐν ταῖς λαμπρότησι τοῦ Δείπνου Σου
5. γ´ μέροςΠίσω στην αρχική σελίδα