ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ«Φῶς  Ἰλαρὸν»
Κυριακὴ
Δ´ Ματθαίου

Ραδιοφωνικὴ Ἐκπομπὴ

«Φῶς Ἰλαρὸν»

01. Σῆμα Ἐκπομπῆς
02. Θεοτοκάριον γʹ ἤχου
03. Πολυέλεος Δοῦλοι Κύριον καὶ κράτημα
   Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ἦχος γ

04. Ἀναστάσιμα Ἰδιόμελα Νʹ ψαλμοῦ, ἦχος βαρύς
05. Πᾶσα πνοὴ καὶ 2 ἀναστάσιμα στιχηρὰ τοῦ γʹ ἤχου
06. Τυπικά αʹ στάσις, τὰ “Ἁγιορείτικα”
07. Τρισάγιον καὶ Δύναμις, ἦχος βαρύς
08. «Πίστις, Ἀγάπη, Ταπείνωσις τοῦ Ἑκατοντάρχου».
   Ὁμιλία Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ (1993)

09. Δόξα Σοι Κύριε
10. Παραδοσιακὸ Τραγούδι «Στῆς Ἀττάλειας τὰ νερά»Πίσω στην αρχική σελίδα