Συνεστιασεις


2009
Συνεστίασις γιὰ τὴν Ἱεραποστολή

Ἀθήνα, Ξενοδοχεῖο ΝΟΒΟΤΕΛ

8/2/2009 πολ.ἡμ.

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 215 Γ, Δ


1. Πρόλογοι.
2. Τραγούδι, Κωνσταντῖνα Ρούτση.
3. Κανονάκι, π. Διονύσιος.
4. Βιολί, Παναγιώτης Γκιόκας.
5. Μάνος Κουτσαγγελίδης – Χορωδία.
6. Κλαρῖνο, Νῖκος Φιλιππίδης – Χορωδία.
7. Ὀργανικὰ.


Πίσω στην αρχική σελίδα