ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μεγάλο Καθολικὸ Μονῆς
Ἡ Ἁγία Θεοπρομήτωρ Ἄννα
Ἡ Ἁγία
Θεοπρομήτωρ
Ἄννα

(Μνήμη: 25η Ἰουλίου)

Διάμετρος 80 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2012

Στὸ Ἱερὸ τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ
Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Ὁ Ἅγιος Θεοπάτωρ Ἰωακεὶμ
Ὁ Ἅγιος
Θεοπάτωρ
Ἰωακεὶμ

(Μνήμη: 9η Σεπτεμβρίου)

Διάμετρος 80 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2012

Στὸ Ἱερὸ τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ
Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Μήτηρ Θεοῦ Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν


Μήτηρ Θεοῦ
Ἡ Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν

Ὕψος: 3,5 μ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2007

Στὴν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ τοῦ μεγάλου
προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου


Ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου

(Ἑορτάζεται 8 Σεπτεμβρίου)


Διαστάσεις: 235 Χ 270 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2011

Στὴν βόρεια πλευρὰ τῆς καμάρας, ἄνωθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς
Ὁ Προφήτης
Μωϋσῆς

(Μνήμη: 4η Σεπτεμβρίου)

Διάμετρος 90 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2009

Στὸ τύμπανο τοῦ τρούλλου
τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ
Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος
ὁ τοῦ Ἀλφαίου
(Ἀπόστολος ἐκ τῶν ιβ´)

(Μνήμη: 9η Ὀκτωβρίου)

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2007

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν σύνθεση
τῆς Θείας Κοινωνίας τῶν Ἀποστόλων.
Στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ
Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ τοῦ ἈλφαίουὉ Εὐαγγελιστὴς
Λουκᾶς

(Λεπτομέρεια)

Μνήμη: 18η Ὀκτωβρίου

Ὕψος ~250 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2011

Στὸ νοτιο-δυτικο ἡμιχώνιο τοῦ τρούλου
τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ
Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.

Ὁ Εὐαγγελιστὴς ΛουκᾶςὉ Ἅγιος Βασίλειος
Ὁ Ἅγιος Βασίλειος
ὁ Μέγας

(Μνήμη: 1η Ἰανουαρίου)


Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2007

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν σύνθεση
τῶν συλλειτουργούντων Ἱεραρχῶν.
Στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ
Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Ὁ Προπάτωρ Ἀδὰμ
Ὁ Προπάτωρ
Ἀδὰμ

(Μνήμη: Κυριακὴ Προπατόρων)

Διάμετρος 80 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2014

Στὴν ὀροφὴ τοῦ μεγάλου
προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
ὁ Χρυσόστομος

(Μνήμη: 13η Νοεμβρίου)

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2007

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν σύνθεση
τῶν συλειτουργούντων Ἱεραρχῶν.
Στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ
Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ΧρυσόστομοςΤὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου


Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

(Ἑορτάζονται 21η Νοεμβρίου)


Διαστάσεις: 235 Χ 270 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2011

Στὴν νότια πλευρὰ τῆς καμάρας, ἄνωθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος
ὁ Θεολόγος
Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

(Μνήμη: 25η Ἰανουαρίου)


Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

2007

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν σύνθεση
τῶν συλειτουργούντων Ἱεραρχῶν.
Στὴν κόγχη τοῦ ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ
Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Ἡ  Ἀνάστασις

Ἡ Ἀνάστασις
~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο Ἁγιοκυπριανιτῶν

2013

Ταφικὸ Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ἰωάννου Μαξίμοβιτς
καὶ Γλυκερίου Ρουμανίας, τοῦ Ὁμολογητοῦ.
Ἄνωθεν τοῦ Μνήματος τοῦ Ἀειμνήστου Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ, Κτήτορος καὶ πρώτου
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς
(+ 17.5.2013)Παραστάσεις ἀπὸ τὸν Βίο
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης
(Μνήμη: 2 Ὀκτωβρίου)

* * *
Διαστάσεις: 200 Χ 1100 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο Ἁγιοκυπριανιτῶν

2010 - 2015

Στὴν ὀροφὴ τοῦ μεγάλου προσκυνηματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς μας.Πίσω στην αρχική σελίδα