ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Παλαιὸ Μεγάλο Καθολικὸ Μονῆς
Οἱ Ἅγιοι Ἱερόθεος Ἀθηνῶν καὶ Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης
Οἱ Ἅγιοι
Ἱερόθεος Ἀρχ/πος Ἀθηνῶν
καὶ
Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης

(Μνήμη: 4 καὶ 3 Ὀκτωβρίου, ἀντίστοιχα)

135 X 200 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

~1997

Ἀπὸ τὸν παλαιὸ Προσκυνηματικὸ Ναὸ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας,
ὁ ὁποῖος κατεδαφίσθηκε,
μετὰ τὸν μεγάλο σεισμὸ τοῦ 1999.Πίσω στην αρχική σελίδα