17/05/2015 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Διετὲς Μνημόσυνο μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Κυπριανοῦ

02/02/2014 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Κοντὰ στοὺς Ἀδελφούς μας Ἀλλοδαποὺς Κρατουμένους

27/01/2014 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Χειροτονία Ἱεροδιακόνου

16/12/2013 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Προεόρτιον Μήνυμα:
Ἡ Μεγάλη Συνοδοιπορία μας Πρὸς τὴν Βηθλεὲμ καὶ τὸν Γολγοθᾶ

(Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ Β΄)

06/12/2013 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸν Κολωνὸ

28/10/2013 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Χειροτονία κενυάτου Ἱερομονάχου

17/10/2013 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Ἐπίσκεψις τοῦ 8ου Γυμνασίου Ἰλίου Ἀττικῆς στὴν Ἱερὰ Μονὴ
τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

15/10/2013 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Μουσικο - ιστορικὴ Ἐκδήλωσις:
«Ἡ Ἐποποιΐα τοῦ ᾿40 στὸ Δημοτικὸ Τραγούδι»

14/10/2013 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Ἡ ἔναρξις τῆς Περιόδου Η΄ τῶν Κατηχητικῶν μας καὶ τῶν Συνάξεων-Ὁμιλιῶν

04/10/2013 (ἐκκλ. ἡμ.) ● Ἡ Ἐκλογὴ καὶ Ἐνθρόνισις τοῦ νέου Μητροπολίτου
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ

02/10/2013 (ἐκκλ. ἡμ.) ● ῾Η ᾿Ετήσιος Πανήγυρις τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς
τῶν ῾Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης

Πίσω στην αρχική σελίδα