π. Φιλόθεος Ζερβᾶκος

π. Φιλόθεος ΖερβᾶκοςΧαιρετισμοὶ
τῆς Θεοτόκου, κ.ἄ.

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 397 Α


1. Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου.
2. Εὐαγγέλιο Α´, Μεγ. Πέμπτη βράδυ
3. Σήμερον κρεμᾶται
4. Δόξα, Φανερῶν Ἑαυτὸν
5. Δόξα, Εἰς τὸ ὄρος
6. Ἀπόλυσις Μεγ. Παρασκευῆς
7. Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ

π. Φιλόθεος Ζερβᾶκος


Πίσω στην αρχική σελίδα