Audio CDVideo Živý přenos


Service of the Supplicatory Canon to the Holy Martyrs Cyprian and Justina                     
Prosebný kánon ke
sv. Kypriánovi a Justině

Zpívají mniši z monastýru
Svatého Kypriána a Justiny

CD: No. 1

1. Prosebný kánon: část I: (po evangelium) mp3
2. Prosebný kánon: část IImp3
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Akathist, Lazar,
Kassiani

Vybrané části z Akathistu,
z večerní bohoslužby Velkého úterý (sv. Lazara)
a z jitřní bohoslužby Velké středy.

CD: No. 1587 A01. Akathist
02. Večerní bohoslužba sv. Lazara
03. Velká středa večer.
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
Třetí „Chairetismoi“
(Povečeří spolu s Akathistem z
třetího pátku Velkého půstu).

Vybrané části z
povečeří třetího pátku Velkého půstu.

CD: No. 1693 BTřetí „Chairetismoi“ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ

CD No. 15

Paschální hymny

Paschální pozdrav:
Kristus vstal z mrtvých – V pravdě
vstal z mrtvých“ živě ve 30 jazycích!

Zpívá byzantský chór monastýru
Svatých Kypriána a Justiny, Fili, Řecko.
Natočeno 1997-98.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ

Přední strana CD: Ikona Vzkříšení (evangeliář) 2000.
Zadní strana CD: Pascha v monastýru 2005.


01. Kristus vstal z mrtvých – V pravdě vstal z mrtvých! (3x)
02. Paschální pozdrav (Rumunsko, Sardinie, Nazaret, Španělsko, Kongo (tshiluba),
   Gruzie, Keňa, (kikuyu), Bulharsko, Uganda (luganda). Paschální kánon, 1. píseň.

03. Paschální pozdrav (Kalifornie, Austrálie, Rakousko, Moskva, Jeruzalém, Uganda
   (lugwere), Kongo (lingala), Bangladéš, Maďarsko). Paschální kánon, 3. píseň.

04. Paschální pozdrav (Kijev, Francie, Holandsko, Dánsko, Kongo (swahili),
   Švédsko, Egypt, Německo, Londýn). Paschální kánon, 4. až 6. píseň.

05. Začátek Poučného slova sv. Jana Zlatoústého. Paschální kánon, 7. až 9. píseň.
06. Druhá část Poučného slova. Paschální stichiri a doxastikon, hlas 5.
07. Třetí část Poučného slova. Kristus vstal z mrtvých, hlas 5.
08. Konec Poučného slova. Anděl zvolal..., hlas 1.
09. Kristus vstal z mrtvých! (rusky, rumunsky a z Afriky).
10. Kteřížkoliv v Krista...(2). Dynamis mnicha Dosithea, hlas1.
11. Kristus vstal z mrtvých!ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
CD no. 41

Nostalgie po „Městě“
„...v žaltáři“

Instrumentální hudba řeckých skladatelů z Konstantinopole
z doby od konce 18. stol do poloviny 20. stol.
Vybrané ukázky klasické východní hudby.01. Taximi Nihavent
02. Nihavent semai – Petrakis
03. Chitzaz scarves - Antonis Kyriazis
04. Taximi Usak
05. Usak semai – Tzortzis
06. Taximi Machour
07. Machour Semai - Nikolakis
08. Nichavent Pesrefi - Petrakis
09. Nichavent Logga
10. Taximi Chitzaz
11. Karsilamades Politikos - Chitzaz
12. Taximi Evitz
13. Evitz semai - Nikolakis
14. Sultans Gegkiach- nahrál: Giorgios Bantzanos


Velký Pátek
večer

Živá nahrávka z monastýru 1992

CD: No. 2179 - 8,91. Apolytikia                   3´20´´
2. Egkomia                29´20´´
3. Evlogitaria                  8´48´´
4. Kathismata                 3´35´´
5. Kánon                    28´23´´
6. Chvály                    8´51´´
7. Doxologie                  5´31´´
8. Evangelium (čte metropolita Kyprián I.)    3´13´´


Neděle po Theofanii
1995

CD: No. 93 - 5,6

01. Část jitřní bohoslužby.
02. Část svaté liturgie.

«Klaníme seTvému Narození
Kriste»

Výběr z bohoslužeb velkého svátku Kristova Narození
z monastýru Sv. Kypriána a Justiny 1987.


Audio CD: No. 3083 Α

Doba záznamu: 59´46´´01. Idiomela Královských hodinek
16'28"
02. Večerní
9'46"
03. Svatá liturgie Basila Velikého
3'19"
04. Jitřní bohoslužba
19'47"
05. Kdokoliž v Krista pokřtěni jste
3'29"
06. Dnes neviditelná přirozenost, Doxastiko chval z 26. prosince
3'20"
07. Krev a oheň, Doxastiko chval Neděle po Kristově Narození
3'36"Back to font page