Ψηφιακὲς συνθέσεις
Οἱ  Ἅγιοι Τρεῖς Νέοι Ἱεράρχαι
Οἱ Ἅγιοι
Tρεῖς Νέοι Ἱεράρχαι
(Φώτιος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς
καὶ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς)


Σύναξις: 1η Κυριακὴ Νοεμβρίου.

Τοιχογραφίες, ἀπὸ τὸ Βόρειο κλίτος
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας,
ψηφιακῶς ἐπεξεργασμένες.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998Πίσω στην αρχική σελίδα