ΔΙΗΓΗΣΕΙΣἩ Γερόντισσα καὶ ὁ Ἄγγελος

Ἡ Γερόντισσα
καὶ ὁ Ἄγγελος


Διηγεῖται ὁ μακαριστὸς
πνευματικός μας Πατέρας
τὸν Αὔγουστο τοῦ 1992


Ἡ Γερόντισσα καὶ ὁ Ἄγγελος

Τοῦ φόρτωσαν
στοὺς ὤμους
τὸν Σταυρὸ


CD Ἀρχείου, ἀριθ. 34Α

Διάρκεια: 6´55´´

Διηγεῖται ὁ Μητροπολίτης
Κυπριανὸς Α´
στὶς 20 Ἰανουαρίου 2002


Τοῦ φόρτωσαν στοὺς ὤμους τὸν Σταυρὸ

Tὸ ὄνομά σου
θὰ εἶναι Κυπριανὸς


Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´,
τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς τοῦ 2002.

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 50Α

Διάρκεια: 15´51´´
π. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς
Ὁ π. Ἀμφιλόχιος Μακρῆς


Tὸ ὄνομά σου θὰ εἶναι Κυπριανὸς
Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
«Ἔφαγα γιὰ νὰ μὴ
τοὺς προσβάλω»

Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´
(9/3/1997 πολ. ἡμ.)

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 49Γ

Διάρκεια: 13´54´´


«Ἔφαγα γιὰ νὰ μὴ τοὺς προσβάλω»


Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
Ὁ Ἅγιος
Νεκτάριος
καὶ
ἡ Νηστεία

Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´
(9/3/1997 πολ. ἡμ.)

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 49Β

Διάρκεια: 16´02´´


«Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καὶ ἡ Νηστεία»


Η Γερόντισσα Μαγδαληνή
Ὁ Θεὸς
ἀποκαλύπτεται

Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´
5.1.2003 πολ. ἡμ.

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 58 Α


Ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτεται

Ὁ Χριστὸς
τὸ ἔφτιαξε

Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου,
Ἱδρυτοῦ καὶ πρώτου Καθηγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, κ. Κυπριανοῦ Α´

1 - 10 - 1985.

Διάρκεια: 7´59´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 65 Γ


Ὁ Χριστὸς τὸ ἔφτιαξε


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Αἰτεῖτε πρῶτον
τὴν Βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ

Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
(16/6/1991 πολ. ἡμ.)

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 71Β


Αἰτεῖτε πρῶτον τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Οὐρανία
(Ἐμπιστοσύνη
στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ)

Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
(16/6/1991 πολ. ἡμ.)

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 71Α


Οὐρανία (Ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ)


Ἐὰν ἐγὼ φύγω,
θὰ σᾶς ἀναλάβη
ὁ Θεὸς

Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ ()
(16/6/1991 πολ. ἡμ.)

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 71Γ

Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)

Ἐὰν ἐγὼ φύγω, θὰ σᾶς ἀναλάβη ὁ Θεὸς


Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανὸς (†)
Ὁ πρώην
ἁμαρτωλός...

Διήγησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ (), στὸ παρεκκλήσιο
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου

Μνήμη Ὁσίου Θεοκτίστου,
3/16-9-1997

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 150 Α


Ὁ πρώην ἁμαρτωλός...


Περὶ τοῦ
π. Εὐγενίου Λεμονῆ

Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
κ. Κυπριανοῦ Α´ (), στὴν Αὐστραλία

Διάρκεια: 7´54´´

CD Ἀρχείου: ἀριθ. 185 Β

π. Εὐγένιος Λεμονῆς

Περὶ τοῦ π. Εὐγενίου Λεμονῆ


Ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ
στοὺς συγγενεῖς
τῶν Μοναχῶν

Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α ()
σὲ κουρὰ Μοναχοῦ.

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Φυλῆς

4/12/1992 ἐ.ἡ.

Διάρκεια: 5΄51΄

CD Ἀρχείου: 1180 Γ


Ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ στοὺς συγγενεῖς τῶν Μοναχῶν

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ δῆτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Κουρὰ τοῦ Μοναχοῦ.
Ὑπάρχουν
καὶ πειρασμικὲς
ἀσθένειες

Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας τοῦ Σεβασμ.
Μητροπολίτου κ. Κυπριανοῦ Α ()
στὴν Ἀθήνα, Κυριακὴ Ι´ Λουκᾶ, 21/12/1997.

Διάρκεια: 18´58´´

CD Ἀρχείου, ἀριθ. 1217 Α


Ὑπάρχουν καὶ πειρασμικὲς ἀσθένειες
<  1  2  >


Πίσω στην αρχική σελίδα