ΤΕΛΕΤΕΣ

Κουρὰ Μοναχοῦ Δημοσθένους
4/12/1992 ἐ.ἡ., στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς.

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε ἀπόσπασμα ὁμιλίας στὴν Κουρὰ τοῦ Μοναχοῦ.

Πίσω στην αρχική σελίδα