ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μετόχι Ἁγίου Χριστοφόρου
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος
ὁ Τήρων

(Μνήμη: 17η Φεβρουαρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα
Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος


Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος
Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως
ὁ ἐν Αἰγίνῃ

Μνήμη: 9η Νοεμβρίου

Διαστάσεις τοιχογραφίας: 60 Χ 125 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1999

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου ΑἰτωλοακαρνανίαςὉ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
ὁ Ἐλεήμων

Μνήμη: 12η Νοεμβρίου

Διαστάσεις τοιχογραφίας: 60 Χ 125 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου ΑἰτωλοακαρνανίαςἩ Δευτέρα Παρουσία

Ἡ Δευτέρα Παρουσία

Διαστάσεις παράστασης: 240 Χ 365 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὸ δυτικὸ κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρισοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Εὐαγγελισμὸς
τῆς Θεοτόκου
Ἑορτάζεται 25η Μαρτίου

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1992

Στὴν ὀροφή, ἄνωθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου


Ἡ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου
Ἡ Ἔγερσις τοῦ Λαζάρου
Ἑορτάζεται Σάββατο πρὸ τῶν Βαΐων

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1995

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Βαϊφόρος
Ἡ Βαϊφόρος
Ἑορτάζεται Κυριακὴ τῶν Βαΐων

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1995

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Δεῖπνος ὁ Μυστικὸς
Ὁ Δεῖπνος
ὁ Μυστικὸς
Ἑορτάζεται Μεγάλη Πέμπτη

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1995

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἱερὸς Νιπτὴρ
Ὁ Ἱερὸς Νιπτὴρ
Ἑορτάζεται Μεγάλη Πέμπτη

~ 110 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Ἀγωνία
Ἡ Ἀγωνία
Ἑορτάζεται Μεγάλη Πέμπτη

~ 110 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Ἀποκαθήλωσις

Ἡ Ἀποκαθήλωσις
Μέγα Σάββατο

~ 120 X 147 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Σταύρωσις

Ἡ Σταύρωσις
Μεγάλη Παρασκευὴ

~ 120 X 147 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Ἀλείψασα τὸν Κύριο μύρῳ
Ἡ Ἀλείψασα
τὸν Κύριο μύρῳ
Μνημονεύεται Μεγάλη Τετάρτη

~ 110 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Ἀνάστασις
~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1996

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ἡ  Ἀνάστασις


Ὁ Ἅγιος Γεώργιος
(Μνήμη: 23η Ἀπριλίου)

Διάμετρος 40 ἑκ..

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος


Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος
ὁ Συκεώτης

Μνήμη: 22α Ἀπριλίου

Διαστάσεις τοιχογραφίας: 60 Χ 125 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1999

Στὸ δυτικὸ κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος


Ἡ Ψηλάφησις
τοῦ Θωμᾶ

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1996

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ἡ  Ψηλάφησις τοῦ Θωμᾶ


Ὁ Χριστὸς φανεὶς
ταῖς Μυροφόροις
λέγει «Χαίρετε»

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὴν ὀροφὴ
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Kοίμησις
τῆς Θεοτόκου

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1992

Στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.
<  1  4 >Πίσω στην αρχική σελίδα