ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Μετόχι Ἁγίου Χριστοφόρου
Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος
(Μνήμη: 15η Δεκεμβρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος


Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων
Ἀρχιεπίσκοπος Τριμυθοῦντος
ὁ θαυματουργὸς

Μνήμη: 12η Δεκεμβρίου

Διαστάσεις τοιχογραφίας: 60 Χ 125 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων


Ἡ Χριστοῦ Γέννησις

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1992

Στὴν ὀροφὴ τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ἡ Βάπτισις


Ἡ Βάπτισις
Ἡ Βάπτισις

~ 100 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1992

Στὸ νότιο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ἡ Ὑπαπαντὴ
Ἡ Ὑπαπαντὴ

Ἑορτάζεται τὴν 2α Φεβρουαρίου

~ 90 X 120 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1993

Στὴν ὀροφή, ἄνωθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος,
τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Φώτιος
ὁ Μέγας

(Μνήμη: 6η Φεβρουαρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα
Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Φώτιος ὁ Μέγας


Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος
ὁ Στρατηλάτης

(Μνήμη: 8η Φεβρουαρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1997

Στὸ Νότιο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα
Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος Παρθένιος
Ἐπίσκοπος Λαμψάκου

Μνήμη: 7η Φεβρουαρίου

Διαστάσεις τοιχογραφίας: 60 Χ 125 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1999

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Μετοχιακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα Θέρμου
Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Παρθένιος


Ὁ Ἅγιος Βλάσιος
Ὁ Ἅγιος Βλάσιος
Ἐπίσκοπος Σεβαστείας

(Μνήμη: 11η Φεβρουαρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1998

Στὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα
Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας.Ὁ Ἅγιος
Χαράλαμπος

(Μνήμη: 10η Φεβρουαρίου)

Διάμετρος 40 ἑκ.

Ἁγιογραφικὸ Ἐργαστήριο
Ἁγιοκυπριανιτῶν

1995

Στὸ νότιο κλίτος τοῦ Ἱεροῦ Μετοχιακοῦ Ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου,
στὴν Ἄνω Χρυσοβίτσα
Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας.

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος


<  1  4 >Πίσω στην αρχική σελίδα